Pripombe in mnenja

Pripombe in mnenja glede predlagane trase slovenske planinske transverzale zbiramo do aprila 2020.